Children enjoying walks Tregaron Walking Club
 
Walkers are Welcome
Walk up Cwm Berwyn
 
Teithiau Tregaron

Mae Clwb Cerdded Crwydro Caron yn croesawu cerddwyr o bob oed a gallu. Os ydych chi'n byw yn lleol neu'n ymweld â'r ardal, mae croeso ichi ymuno â ni ar ein teithiau cerdded.

Oherwydd ehangder ei thiriogaeth gwyllt a harddwch ei thirwedd y mae Cymru yn ddelfrydol i gerddwyr. Fel y gwyddoch mae rhai o'r golygfeydd mwyaf godidog i'w cael yng Nghymru.

Rydyn ni'n trefnu teithiau cerdded trwy gydol y flwyddyn, rhai yn lleol ac eraill ychydig ymhellach. Mae'r teithiau'n addas i gerddwyr o bob gallu a rhoddir graddfa i bob un fel arwydd o pa mor anodd yw'r daith.

map
 

Tregaron Walking Club welcomes walkers of all ages and abilities. Whether you live locally or you're just visiting the area, please come and join us on our walks.

Wales is, of course, a walker's paradise, blessed with large unspoiled areas and some of the most stunning scenery in the British Isles.

Our walks are organised throughout the year, both locally and wider afield. They suit walkers of all abilities and each one is graded according to its difficulty.

Tregaron Trail
 
Members
 

Croeso i Ymwelwyr ac Aelodau Newydd!

Does dim rhaid ichi fod yn aelod i ddod am y dro neu ddwy gyntaf gyda'r Clwb. Dewch ar daith gyda ni i fwynhau harddwch cefn gwlad.

Aelodaeth y Clwb

Os byddwch yn mwynhau'r teithiau, fe fyddem yn hoffi
ichi ymaelodi â'r Clwb.

Visitors and New Members welcome!

You don't need to be a member to attend your first couple of walks with the Club. Please come and explore our beautiful countryside with us.

Club membership

If you enjoy our walks, please become a member of the Club.

 
Turkey Trek
 

Dechreuad y Clwb

Penderfynwyd sefydlu Clwb Cerdded Crwydro Caron yn ôl yn 2003 pan ddaeth grwp o gerddwyr a mynyddywr brwdfrydig at ei gilydd i sefydlu casgliad o 8 taith yn cwmpasu ardal Tregaron a'r Cylch. Ceir mwy o wybodaeth yn erthygl Daf ar wefan y BBC.

Mae CCCC yn gysylltiedig â Chymdeithas Y Cerddwyr.

Ramblers

Origins of the Club

Tregaron Walking Club (CCCC) was set up back in 2003 when a group of keen walkers and mountaineers devised a series of eight walks around the Tregaron area. For more information, see Daf's article on the BBC website.

CCCC is affiliated to the Ramblers Association.

 
top   ... brig y ddalen dilynwch ni ar Facebook ...   Facebook   ... see us on Facebook top of page ...   top
 
Sponsors
 

Hafan 2014.02.05 (h)  Clwb Cerdded Crwydro Caron

Home page 2014.02.05 ©  CCCC (Tregaron Walking Club)